• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata i Robert Chowaniec prowadzący działalność pod firmą Rezydencja Widokowa, ul. Wierch Kurucowy 133, 34-530 Bukowina Tatrzańska, dalej jako „Administrator”.
  • Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • rozwiń treść »