Będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie Państwa pobytu w „Rezydencji Widokowej”.

 1. Pokoje w Obiekcie wynajmowane są na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. W przypadku zmian turnusów zastrzegamy sobie prawo do dwugodzinnego opóźnienia przy oddawaniu pokoi.
 2. Przed obiektem znajduje się parking dla Gości, który jest niestrzeżony, lecz objęty monitoringiem.
 3. Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o Ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960).
 4. Administratorem danych zawartych w księdze meldunkowej jest właściciel obiektu Rezydencja Widokowa. Osobom postronnym nie są udzielane żadne informacje o danych osobowych Gości zameldowanych w Obiekcie.
 5. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.
 6. Gość wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, które powstały z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Gość zostanie obciążony kosztami naprawy. Zabrania się przestawiania mebli tj.: szafy, łóżka, sofy, itp. w pokojach oraz innych pomieszczeniach.
 7. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu.
 8. W momencie przekazania karty do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Odbiór karty ma miejsce do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, wtedy wspólnie zostaje sprawdzony stan techniczny pokoju.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty, Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 200,00 PLN.
 10. Gość nie może przekazywać pokoju osobom postronnym, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, grzejników elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i karą pieniężną w wysokości 5 000 PLN.
 12. Wynajmujący świadczy usługi zgodnie z kategorią i standardem Obiektu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze ich zgłoszenie, co umożliwi Wynajmującemu natychmiastową reakcję. W przypadku wystąpienia awarii, Wynajmujący wykona niezbędne naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Wynajmujący dołoży starań, aby w miarę możliwości zniwelować niedogodności. Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez przyczyny od niego niezależne np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienie sygnału Internetu lub TV.
 13. Nie zaleca się zostawiania rzeczy wartościowych w pokojach, aby nie narażać się na ich utratę bądź uszkodzenie. Istnieje możliwość przekazania ich do depozytu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek szkody Gość powinien niezwłocznie zawiadomić o jej wystąpieniu. Wynajmujący nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 14. Na terenie Obiektu ZABRONIONE JEST:
  • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Wynajmującego),
  • zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób niebędących Gośćmi Obiektu) bez uprzedniej zgody Wynajmującego,
  • zachowanie Gości i osób przebywających na terenie Obiektu w sposób zakłócający spokojny pobyt innych Gości,
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  • chodzenie w butach narciarskich po Obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi,
 15. Na życzenie Gościa istnieje możliwość nieodpłatnego użyczenia deski do prasowania, żelazka.
 16. W OBIEKCIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu Wynajmujący nałoży karę w wysokości 400,00 PLN. Dopuszczalne jest palenie na balkonach.
 17. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Obiektu.
 18. Przedmioty pozostawione przez Gościa będą przechowywane do tygodnia po jego wyjeździe, a następnie zniszczone. Możliwe jest ich odesłanie na prośbę i koszt Gościa.
 19. Regulamin Obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.rezydencjawidokowa.pl a także w drodze indywidualnego zapoznania się z nim przez Klienta przy czynnościach rezerwacyjnych i meldunkowych.

NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ WŁAŚCICIELI OBIEKTU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 26 GRUDNIA 2022 r.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu.