I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.). Działania te są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Polityka prywatności i plików cookies obowiązuje od dnia 26 grudnia 2022r.
 3. Właścicielem strony internetowej www.rezydencjawidokowa.pl oraz administratorem danych osobowych jest właściciel obiektu noclegowego „Rezydencja Widokowa”, zlokalizowanego pod adresem: Wierch Kurucowy 133, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

II Dane osobowe

 1. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Przetwarzane oraz przechowywane są jedynie dane dobrowolnie podane przez użytkownika, jednakże brak ich podania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie może uniemożliwić świadczenie usług.
 3. Dane osobowe są pozyskiwane przy wysłaniu wiadomości oraz podczas wypełniania formularza kontaktowego, należą do nich: imiona i nazwiska, nazwy firm, adresy e-mail oraz numery telefonów. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wdrożone zostało szyfrowanie danych, a dostęp do pomieszczenia, w którym przetwarzane są dane jest ograniczony, dzięki czemu zminimalizowana została możliwość naruszenia bezpieczeństwa tych danych. Dane osobowe przetwarza wyłącznie administrator.
 4. Dane są przetwarzane oraz przechowywane na podstawie zgody, która została wyrażona podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz otrzymanych wiadomości. Przetwarzanie i przechowywanie danych ma miejsce do momentu wycofania zgody lub wystosowania prośby o usunięcie danych.
 5. Dane są przetwarzane oraz przechowywane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, wysyłania potrzebnych informacji, ukształtowania treści oferty oraz umowy o wykonanie usługi, zmiany bądź jej rozwiązania, prawidłowej realizacji usługi, wystawiania faktur oraz publikowania komentarzy, a ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a, b, f, zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 6. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, usunięcia, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@rezydencjawidokowa.pl
 7. Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe. Należą do nich: podmioty obsługujące stronę internetową tj. hostingodawcy, oraz podmioty umożliwiające otrzymywanie i wysyłanie wiadomości jak i dodawanie komentarzy, a także portale społecznościowe, dostawcy oprogramowania, w tym księgowego oraz biura rachunkowe.
 8. Strona internetowa oraz firmowa poczta e-mail są przechowywane na serwerach firmy MATinternet s.c. Tomasz Trzebunia, Wojciech Pawlikowski, która oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i chroni prawa osób, których dane dotyczą.

III Pliki cookies

 1. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika, strona internetowa www.rezydencjawidokowa.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka). Są to informacje o użytkowniku wysyłane przez stronę (serwer) do przeglądarki użytkownika, gdzie zostają zapisane, a następnie wysyłane z powrotem przy kolejnych wejściach na stronę. Pliki cookies pozwalają poznać adres IP użytkownika oraz sprawdzić np. jak długo oraz jakie zakładki przeglądał, bądź z jakiej korzysta przeglądarki. Pliki cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi, dzięki którym można by było kogokolwiek zidentyfikować.
 2. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies aby:
  • przystosować witrynę do preferencji użytkownika oraz zoptymalizować sposób korzystania z niej,
  • automatycznie rozpoznać konkretnego użytkownika i jego ustawienia oraz preferencje przy kolejnych odwiedzinach witryny,
  • utworzyć statystyki pozwalające na zrozumienie sposobu użytkowania witryny, co pozwala na jej ulepszenie, oraz monitorować aktywność odwiedzających,
  • zapamiętać dane użyte w formularzach, aby użytkownik nie musiał ich ponownie wprowadzać przy kolejnym korzystaniu z witryny,
  • określić profil użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 3. Strona internetowa stosuje dwa rodzaje plików cookies
  • krótkotrwałe – przechowywane do czasu opuszczenia strony przez użytkownika,
  • długotrwałe – przechowywane przez określony czas lub do chwili ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Stosowane przez stronę rodzaje plików cookies można podzielić na:
  • konieczne, które umożliwiają korzystanie z witryny,
  • zabezpieczające, które służą do zagwarantowania bezpieczeństwa,
  • informacyjne, które pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny, oraz umożliwiają zapamiętanie treści i ustawień użytkownika,
  • marketingowe, które pozwalają na dostosowanie reklam do zainteresowań użytkownika.
 5. Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają do przechowywania plików cookies. Każdy użytkownik w dowolnej chwili może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, pozwalającej na informowanie o nich bądź blokowanie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wszelkie ograniczenia użytkowników w stosowaniu plików cookies mogą niekorzystnie wpłynąć na użytkowanie witryny.

IV Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja tego dokumentu, umieszczona na tej oto stronie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności i plików cookies stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.